ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:
ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿ

ATI ತರಬೇತಿ ಬ್ಯಾಚ್-7
ATI ತರಬೇತಿ ಬ್ಯಾಚ್-6
ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಚ್-5ರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ
ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಚ್-4
ATI ಬ್ಯಾಚ್-3 ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ
ATI ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 26-07-2018 ರಿಂದ 28-07-2018 ರವರೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ
18/06/18 ರಿಂದ 24/06/18 ರವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
PCMB ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗಾಗಿ TALP ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಭೌಗೋಳಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ RIE ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ GIS ತರಬೇತಿ 13/11/2017 ರಿಂದ 17/11/2017
13/11/2017 ರಿಂದ 17/11/2017 ರವರೆಗೆ ಉರ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ CIIL ಮೈಸೂರು ತರಬೇತಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ TALP ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
250 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ (TALP) ಇಂಡಕ್ಷನ್-1 ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23/10/2017 ರಿಂದ 27/10/2017 ಮತ್ತು 13/11/2017 ರಿಂದ 17/11/2017 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 
ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.

10 ದಿನಗಳ ಇಂಡಕ್ಷನ್-1 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ TALP ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (MRPs).
11-09-2017 ರಿಂದ 15-09-2017 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎಟಿಐನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
10 ದಿನಗಳ ಇಂಡಕ್ಷನ್-1 ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ TALP ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (MRPs)
28-08-2017 ರಿಂದ 08-09-2017 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎಟಿಐನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
07-08-2017 ರಿಂದ 11-08-2017 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎಟಿಐನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶ
2017-18 ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳ
2017-18 ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ 15 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ವಸತಿ/ವಸತಿ ರಹಿತ) ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ DDPUE ಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಿ.
2016-17 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಾಜ್ಯ/ವಿಭಾಗ/ಕ್ಲಸ್ಟರ್/ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ
ಮೈಸೂರಿನ RIE ನಲ್ಲಿ MSCL ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತರಬೇತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ತರಬೇತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2016-17(ಅನುಬಂಧಗಳು-1)
ತರಬೇತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯ ಬಳಕೆ
SC/ST ತರಬೇತಿ ವರದಿ
SC/ST ತರಬೇತಿ ಅನುಬಂಧಗಳು
ಪರಿಷ್ಕೃತ ತರಬೇತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2016-17
ವಿಷಯವಾರು ತರಬೇತಿ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟರ್‌ಗಳು/ಆಸ್.ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟರ್‌ಗಳು 2016-17
ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತರಬೇತಿ 2016-17
ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಂದಣಿ
ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕುರಿತು ಗಣಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ RIE ಮೈಸೂರು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಕರಡು ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ATI ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
2015-16 ರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಜಿಲ್ಲೆ/ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟ) ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ
ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚದ ದರಗಳು-2015
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2015-16 ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಜಿಲ್ಲೆ/ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟ)
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-01-2024 03:12 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080