Feedback / Suggestions

PROMOTIONS AND TRANSFERS

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ(ಪದವಿ ಪೂರ್ವ)ಯ ಅರ್ಹ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ(new)

 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ (new)

 

Orders regarding Superintendent to Section Officer Promotion

Memo regarding submition of CR's for Principal promtion in Government PU Colleges

List of Lecturers for submition of CR's for Principal promotion in Government PU Colleges;

 1. Annexure-1 Kalyana Karnataka General
 2. Annexure-1 Non Kalyana Karnataka General
 3. Annexure-2 Kalyana Karnataka SC
 4. Annexure-2 Non Kalyana Karnataka SC
 5. Annexure-3 Kalyana Karnataka  and Non Kalyana Karnataka ST
 6. Annexure-4 

 

Memo regarding Lecturers Transfer having zero strength in Government PU Colleges 

 

C ZONE VACANCIES OF LECTURERS POST (40& GREATER THAN 40) FOR TRANSFER COUNSELLING (ZERO STRENGTH COLLEGE LECTURERS)

 

Submission of documents for First Division Assistant to Superintendent Promotion

 

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ(ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ) ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING POLITICAL SCIENCE SUBJECT AS ON 23-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING BIOLOGY SUBJECT AS ON 22-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING MATHEMATICS SUBJECT AS ON 22-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING CHEMISTRY SUBJECT AS ON 21-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING BUSINESS STUDIES SUBJECT AS ON 21-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

SCHEDULE FOR LECTURERS GENERAL TRANSFER ONLINE COUNSELLING 2023-24 (PHYSICS)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING PHYSICS SUBJECT AS ON 20-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING SOCIOLOGY SUBJECT AS ON 18-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING ECONOMICS SUBJECT AS ON 17-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

FINAL SCHEDULE FOR GENERAL TRANSFER ONLINE COUNSELLING FOR BUSINESS STUDIES AND ACCOUNTANCY 2023-24

 

VACANCY OF LECTURER POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING HISTORY SUBJECT AS ON 16-08-2023 @6:00PM(40 & GREATER THAN 40)‌

 

VACANCY OF LECTURER POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING ENGLISH SUBJECT AS ON 15-08-2023 @6:00PM(40 & GREATER THAN 40)‌

 

SUBJECTWISE VACANCY OF LECTURER POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING (HISTORY, PHYSICS, CHEMISTRY, POLITICAL SCIENCE, ENGLISH, ECONOMICS, SOCIOLOGY, BIOLOGY, KANNADA, BUSINESS STUDIES, MATHEMATICS)

 

 FINAL SCHEDULE FOR GENERAL TRANSFER ONLINE COUNSELLING-2023-24 from 11-08-2023 (new)

 

PRINCIPAL POST VACANCY LIST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING

 

SUBJECTWISE VACANCY OF LECTURER POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING

 

2023-24 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ) ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

FINAL SCHEDULE FOR GENERAL TRANSFER ONLINE COUNSELLING-2023-24

 

2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಅರ್ಹ/ ಅನರ್ಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ/ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿಷಯವಾರು ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯತೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

 

Principals:

1) FINAL  LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "TERMINAL ILLNESS" PRIORITY 

2) FINAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "BENCHMARK DISABILITY" PRIORITY

3) FINAL  LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE" PRIORITY

4) FINAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "OTHERS" PRIORITY

Lecturers:

1) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "TERMINAL ILLNESS" PRIORITY

2) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "BENCHMARK DISABILITY" PRIORITY (Refresh)

3) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE" PRIORITY (Refresh)

4) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER"MUTUAL" PRIORITY

5) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "SPOUSE IN DEFENCE" PRIORITY (Refresh)

6) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER"WIDOW" PRIORITY (Refresh)

7)  LIST OF LECTURERS REJECTED WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER   (Refresh)

 

8)SUBJECT WISE FINAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "OTHERS" PRIORITY

 1. URDU
 2. BIOLOGY
 3. BUSINESS STUDIES
 4. CHEMISTRY
 5. COMPUTER SCIENCE
 6. ECONOMICS (Refreshed)
 7. EDUCATION
 8. ELECTRONICS
 9. ENGLISH (Refreshed)
 10. GEOGRAPHY
 11. HINDI
 12. HISTORY (Refreshed)
 13. KANNADA (Refreshed)
 14. MATHEMATICS(Refreshed)
 15. PHYSICS
 16. POLITICAL SCIENCE (Refreshed)
 17. SANSKRIT

18. SOCIOLOGY

 

2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ/ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ (NEW)

 

Government Pre-University College Principal Post Vacancy Details (NEW)

 

Government PU College Lecturers Post Details (Working and Vacancy) (NEW)

 

2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸ್‌ಲಿಂಗ್‌ ಗೆ ಅರ್ಹ/ಅನರ್ಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿಷಯವಾರು ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯತೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ  (NEW)

Principals:

1) PROVISIONAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "TERMINAL ILLNESS" PRIORITY 

2) PROVISIONAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "BENCHMARK DISABILITY" PRIORITY

3) PROVISIONAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE" PRIORITY

4) PROVISIONAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "OTHERS" PRIORITY

5) PROVISIONAL LIST OF PRINCIPALS KEPT IN ABEYANCE, WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER VARIOUS PRIORITIES

Lecturers:

1) PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "TERMINAL ILLNESS" PRIORITY

2) PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "BENCHMARK DISABILITY" PRIORITY

3) PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE" PRIORITY

4)PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER"MUTUAL" PRIORITY

5) PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "SPOUSE IN DEFENCE" PRIORITY

6)PROVISIONAL LIST OF LECTURERS KEPT IN ABEYANCE, WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER VARIOUS PRIORITIES 

 

7)SUBJECT WISE PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "OTHERS" PRIORITY

 1. URDU 
 2. BIOLOGY 
 3. BUSINESS STUDIES 
 4. CHEMISTRY 
 5. COMPUTER SCIENCE 
 6. ECONOMICS 
 7. EDUCATION 
 8. ELECTRONICS 
 9. ENGLISH 
 10. GEOGRAPHY 
 11. HINDI 
 12. HISTORY 
 13. KANNADA 
 14. MATHEMATICS 
 15. PHYSICS 
 16. POLITICAL SCIENCE 
 17. SANSKRIT 
 18. SOCIOLOGY

  

PROMOTION LIST OF GROUP D TO SDA

 

PROMOTION LIST OF GROUP D TO ATTENDER

 

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ / ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ(Link)

 

2023-24 Transfer Tentative Time Table

 

2023-24 Transfer Guidelines

 

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ (new)

1. BIOLOGY
2. CHEMISTRY
3. ECONOMICS
4. ENGLISH
5. HISTORY
6. KANNADA
7. MATHEMATICS
8. PHYSICS
9. POLITICAL SCIENCE
10.SOCIOLOGY

 

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ / ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪರಿಷ್ರೃತ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಅಂಕಗಳು (NEW)

 1. Principals Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 2. Biology Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 3. Business Studies Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 1. Chemistry Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 2. Computer Science Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 3. Economics Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 4. Education Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 5. Electronics Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 6. English Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 7. Geography Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 8. Hindi Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 9. History Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 10. Kannada Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 11. Logic Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 12. Marathi Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 13. Mathematics Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 14. Physics Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 15. Political Science Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 16. Sanskrit Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 17. Sociology Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 18. Urdu Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

   

   

 

 

 1. 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ/ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು (Weighted Score) ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ  (NEW)

 2. Principal Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 3. Biology Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 4. Business Studies Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 5. Chemistry Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 6. Computer Science Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 7. Economics Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 8. Education Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 9. Electronics Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 10. English Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 11. Geography Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 12. Hindi Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 13. History Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 14. Kannada Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 15. Logic Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 16. Marathi Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 17. Mathematics Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 18. Physics Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 19. Political Science Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 20. Sanskrit Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 21. Sociology Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 22. Udru Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ/ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಅಂಕ (Weighted Score) ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

1) 2023-24 TENTATIVE WEIGHTED SCORE OF ELIGIBLE PRINCIPAL'S AS PER DATA ENTERED/UPDATED BY RESPECTIVE PRINCIPAL'S IN THEIR LOGIN 

2) 2023-24 TENTATIVE WEIGHTED SCORE OF ELIGIBLE LECTURER'S AS PER DATA ENTERED/UPDATED BY RESPECTIVE PRINCIPAL'S IN THEIR LOGIN 

 

Principals Transfer 2022-23

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE SELECTED VACANT POSTS IN GPUC THROUGH ONLINE COUNSELLING HELD FOR GENERAL TRANSFER UNDER 'OTHERS' PRIORITY DURING THE YEAR 2022-2023

LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE SELECTED VACANT POSTS IN GPUC THROUGH ONLINE COUNSELLING HELD FOR GENERAL TRANSFER UNDER 'PRINCIPALS OR SPOUSE OR CHILDREN WITH BENCHMARK DISABLITY' PRIORITY DURING THE YEAR 2022-2023

Memo regarding Principals Transfer Counselling 2022-23 on 10-11-2022

REVISED VACANCY LIST OF PRINCIPAL POST IN GPUC

Memo regarding Principals Transfer 2022-23

Revised Final list of principals who have applied for 2022-23 request transfer

VACANCY LIST OF PRINCIPAL POST IN GPUC

memo regarding final list of principals applied for transfer

 

Final list of principals who have applied for 2022-23 request transfer under ‘Principal or Spouse or Children with Benchmark Disability’ Priority

Final list of principals who have applied for 2022-23 request transfer under 'Others' Priority.

 

Final list of principals who have applied for 2022-23 request transfer under Various Priorities with Incomplete information and Documents

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ  ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು  ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನಡೆಯುವ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌

1.

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

2.

TENTATIVE LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2022-23 REQUESTTRANSFER UNDER OTHERS' PRIORITY

3.  

TENTATITVE LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2022-23 REQUEST TRANSFER UNDER 'PRINCIPAL OR SPOUSE OR CHILDREN WITH BENCHMARK DISABILITY' PRIORITY

4.

LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2022 PRIORITIES WITH INCOMPLETE INFORMATION AND DOCUMENTS 2022-23 TRANSFER UNDER VARIOUS

5. 

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

 6.  

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ

List of FDA who foregos Superintendent Post (Promotion)

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷರ ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ

1.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ

2.

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ  ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ

3.  

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ

 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ

1. 
2.  TRANSFERED  LIST OF LECTURERS UNDER 'TERMINAL ILLNESS' PRIORITY
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ್ಞಾಪನ

10.

ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೇಳಪಟ್ಟಿ

11.

PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR TRANSFER UNDER 'TERMINAL ILLNESS' PRIORITY

12.

PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR TRANSFER UNDER 'LECTURER OR SPOUSE OR CHILDREN WITH BENCHMARK DISABILITY' PRIORITY

13.

PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR TRANSFER UNDER 'WIDOW OR WIDOWER OR DIVORCEE WITH DEPENDENT CHILD < 12 YEARS' PRIORITY

14.

PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR TRANSFER UNDER 'SPOUSE IN DEFENCE' PRIORITY

15.

PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR TRANSFER UNDER 'STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE' PRIORITY

16.

PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR TRANSFER UNDER 'OTHERS' PRIORITY

17.

COLLEGE WISE LECTURERS DETAILS WHO HAVE APPLIED FOR MUTUAL TRANSFER FOR THE YEAR 2022

18.

NOT ELIGIBLE/NOT WILLING LECTURERS LIST WHO HAVE APPLIED FOR TRANSFER UNDER VARIOUS PRIORITIES

19.

REVISED TENTATIVE VACANCY LIST OF LECTURERS POST IN GPUC AS ON 01-08-2022 BASED ON DDPUE REPORT (COLLEGE AND SUBJECT WISE)

 

 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ/ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ

1.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ/ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ್ಞಾಪನ

2.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ/ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ

3.  

ಸಿ-ವಲಯದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ

4.

ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

 

2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ

OM REGARDING LIST OF LECTURERS WHO WERE TRANSFERRED DURING 2018 COMPULSORY TRANSFER AND HAVE APPLIED FOR 2022 TRANSFER

 

OM REGARDING REVISED TENTATIVE VACANCY LIST OF LECTURERS POST IN GPUC AS ON 01-08-2022 BASED ON DDPUE REPORT

 

LIST OF LECTURERS WHO WERE TRANSFERRED DURING 2018 COMPULSORY TRANSFER AND HAVE APPLIED FOR 2022 TRANSFER

 

REVISED TENTATIVE VACANCY LIST OF LECTURERS POST IN GPUC AS ON 01-08-2022 BASED ON DDPUE REPORT

 

CIRCULAR REGARDING  PROVISIONAL LIST OF LECTURERS FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE YEAR 2022-23

 

LIST OF LECTURERS WHO HAVE SUBMITTED INCOMPLETE DOCUMENTS RECORD, WRONG SERVICE DETAILS ETC FOR GENERAL REQUEST TRANSFERS IN THE YEAR 2022-23

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23  PRIORITY- PRINCIPAL-LECTURER OR SPOUSE OR CHILDREN WITH BENCHMARK DISABILITY

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23  PRIORITY- STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY - TERMINAL ILLNESS

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY- SPOUSE IN DEFENCE

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY – OTHERS

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY -WIDOW OR WIDOWER OR DIVORCEE WITH DEPENDENT CHILD LESS TH0AN 12 YEARS

 

TENTATIVE VACANCY LIST OF GPUC LECTURERS POST UPDATED BY DD'S AS ON 01-08-2O22 (COLLEGE AND SUBJECT WISE)

 

Letter regarding Time table for compulsory transfer for Gpuc Lecturers

 

Letter regarding Time table for general transfer for Gpuc Lecturers

 

Letter regarding Time Table for Additional Transfer for Gpuc Lecturers

 

CIRCULAR REGARDING ANNOUNCEMENT OF TENTATIVE SUBJECT WISE VACANCY IN GOVERNMENT PRE-UNIVERSITY COLLEGES AS PER DISTRICT DEPUTY DIRECTORS REPORT AS ON 01-07-2022

 

TENTATIVE SUBJECT WISE VACANCY IN GOVERNMENT PRE-UNIVERSITY COLLEGES AS PER DISTRICT DEPUTY DIRECTORS REPORT AS ON 01-07-2022 

 

List of Counselling centres for Lecturers Transfer 

 

Memo Regarding Transfer of Lecturers 

 

FINAL LIST OF LECTURERS APPLIED FOR2022-23 TRANSFER, WHO HAVE BEEN TRANSFERRED DURING 2018 COMPULSORY TRANSFER

 

REJECTED LIST OF LECTURERS APPLIED FOR 2O22_23 TRANSFER, WHO HAVE BEEN TRANSFERRED DURING 2018 Compulsory Transfer 

 

 Revised Seniority list of Zero/Excess workload lecturers(List will be announced shortly)

 

Revised List of Lecturers Applied for 2022-2023 Transfer, Who have been Transfered During 2018 Compulsary Transfer

TENTATIVE LIST OF LECTURERS APPLIED FOR TRANSFER WHO WERE TRANSFERED DURING THE YEAR 2018-19 UNDER COMPULSARY TRANSFER

 

TENTATIVE LIST OF LECTURERS WORKING IN SUBJECTS HAVING ZERO STRENGTH AS PER YEAR 2021-22

Online application for general transfer of Principal and Lecturer in GPU Colleges -2022-23

Guidelines for Principal Transfer for the year 2022-23

 

Guidelines for Lecturers Transfer for the year 2022-23

 

Formats for Principal Transfer for the year 2022-23

 

Formats for Lecturers Transfer for the year 2022-23

 

Online Transfer Application user Manual 

 

 

 PRINCIPAL  and LECTURERS TRANSFER RULES:

Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teachers ) Act, 2020

 

Karnataka State Civil Services (Regulation of  Transfer of Teachers ) (Amendment) Rules, 2021

 

Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Principal and Lecturers) Rules,2022(‌KANNADA)

Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Principal and Lecturers) Rules,2022(‌ENGLISH)

 

Promotions :

Memo regarding Counselling for Principals promotion

Notification regarding Counselling for Principals promotion

Tentative vacancy list OF Government Pre University College Principals having students strength above 100 to below 750

Revised Tentative vacancy list OF Government Pre University College Principals having students strength above 100 to below 750

Acceptance letter for Principal Promotion

Memo regarding lecturer to principal promotion

Order Copy of lecturer to principal promotion

                                                              Transfers :

  I. Principal Transfers 2019-20
      a> memo regarding principal transfer order 2019-20
      b> Annexure Regarding Principal Transfer Order 2019-20
      c> Memo regarding Principals Tranfers 2019-20
      d> Formats - Principal Transfers 2019-20
      e> Click here to apply for Principal Transfer 2019-20
      f> TENTATIVE districtwise, collegewise vacancy list in Govt PU colleges as on 31.10.2020
      g> MEMO Regarding Provisional, Selected & Rejected LIST
      h> Provisional selected list for Principal Transfer
      i> Provisional Rejected list for Principal Transfer
      j> Memo Regarding final Vacancy list
      k> Final Vacancy list for Principal Transfer
      l> Memo Regarding Final Selected and Rejected list
      m> Final Selected list for Principal Transfer
      n> Final Rejected list for Principal Transfer
      o> Updated Vacancy list for Principal Transfer As on 11.11.2020
      p> Updated Rejected list for Principal Transfer As on 11.11.2020
      q> Updated Selected list for Principal Transfer As on 11.11.2020
      r> Memo Regarding Transfer Counselling

Last Updated: 02-03-2024 01:25 PM Updated By: Admin


Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Website Policies

 • Copyright Policy
 • Hyperlinking Policy
 • Security Policy
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Help
 • Screen Reader Access
 • Guidelines

Visitors

 • Last Updated​ :
 • Visitors Counter :
 • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION (PRE UNIVERSITY)
Designed, Developed and Hosted by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka © 2024, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080