ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ(ಪದವಿ ಪೂರ್ವ)ಯ ಅರ್ಹ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

 

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ(ಪದವಿ ಪೂರ್ವ)ಯ ಅರ್ಹ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ(new)

 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ

 

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ(ಪದವಿ ಪೂರ್ವ)ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಹ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ;

 1. Annexure-1 Kalyana Karnataka General
 2. Annexure-1 Non Kalyana Karnataka General
 3. Annexure-2 Kalyana Karnataka SC
 4. Annexure-2 Non Kalyana Karnataka SC
 5. Annexure-3 Kalyana Karnataka  and Non Kalyana Karnataka ST
 6. Annexure-4 

ಶುನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ)  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾಪನ

 

ಸಿ-ವಲಯದ ಖಾಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ವೈಕ್ತಿಪೂರ್ವೋತ್ತರ ದಸ್ತಾವೇಜು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ(ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ) ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING POLITICAL SCIENCE SUBJECT AS ON 23-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING BIOLOGY SUBJECT AS ON 22-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING MATHEMATICS SUBJECT AS ON 22-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING CHEMISTRY SUBJECT AS ON 21-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING BUSINESS STUDIES SUBJECT AS ON 21-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

SCHEDULE FOR LECTURERS GENERAL TRANSFER ONLINE COUNSELLING 2023-24 (PHYSICS)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING PHYSICS SUBJECT AS ON 20-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING SOCIOLOGY SUBJECT AS ON 18-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

VACANCY OF LECTURERS POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING ECONOMICS SUBJECT AS ON 17-08-2023 @6:00 PM (40& GREATER THAN 40)

 

FINAL SCHEDULE FOR GENERAL TRANSFER ONLINE COUNSELLING FOR BUSINESS STUDIES AND ACCOUNTANCY 2023-24

VACANCY OF LECTURER POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING HISTORY SUBJECT AS ON 16-08-2023 @6:00PM(40 & GREATER THAN 40)‌

 

VACANCY OF LECTURER POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING ENGLISH SUBJECT AS ON 15-08-2023 @6:00PM(40 & GREATER THAN 40)‌

 

SUBJECTWISE VACANCY OF LECTURER POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING (HISTORY, PHYSICS, CHEMISTRY, POLITICAL SCIENCE, ENGLISH, ECONOMICS, SOCIOLOGY, BIOLOGY, KANNADA, BUSINESS STUDIES, MATHEMATICS)

 

FINAL SCHEDULE FOR GENERAL TRANSFER ONLINE COUNSELLING-2023-24 from 11-08-2023 (new)

 

PRINCIPAL POST VACANCY LIST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING

 

SUBJECTWISE VACANCY OF LECTURER POST FOR 2023-24 GENERAL TRANSFER COUNSELLING

 

2023-24 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ) ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

FINAL SCHEDULE FOR GENERAL TRANSFER ONLINE COUNSELLING-2023-24(principal, computer science, geography, urdu, sanskrit, education, electronics, hindi)

 

2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಅರ್ಹ/ ಅನರ್ಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ/ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿಷಯವಾರು ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯತೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

 

Principals:

1) FINAL  LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "TERMINAL ILLNESS" PRIORITY 

2) FINAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "BENCHMARK DISABILITY" PRIORITY

3) FINAL  LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE" PRIORITY

4) FINAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "OTHERS" PRIORITY

Lecturers:

1) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "TERMINAL ILLNESS" PRIORITY

2) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "BENCHMARK DISABILITY" PRIORITY (Refresh)

3) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE" PRIORITY (Refresh)

4) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER"MUTUAL" PRIORITY

5) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "SPOUSE IN DEFENCE" PRIORITY (Refresh)

6) FINAL  LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER"WIDOW" PRIORITY (Refresh)

7)  LIST OF LECTURERS REJECTED WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER   (Refresh)

 

8)SUBJECT WISE FINAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "OTHERS" PRIORITY

 1. URDU
 2. BIOLOGY
 3. BUSINESS STUDIES
 4. CHEMISTRY
 5. COMPUTER SCIENCE
 6. ECONOMICS (Refreshed)
 7. EDUCATION
 8. ELECTRONICS
 9. ENGLISH (Refreshed)
 10. GEOGRAPHY
 11. HINDI
 12. HISTORY (Refreshed)
 13. KANNADA (Refreshed)
 14. MATHEMATICS(Refreshed)
 15. PHYSICS
 16. POLITICAL SCIENCE (Refreshed)
 17. SANSKRIT

18. SOCIOLOGY

 

2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ/ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ (NEW)

 

Government Pre-University College Principal Post Vacancy Details (NEW)

 

Government PU College Lecturers Post Details (Working and Vacancy) (NEW)

 

2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸ್‌ಲಿಂಗ್‌ ಗೆ ಅರ್ಹ/ಅನರ್ಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿಷಯವಾರು ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯತೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ  (New)

Principals:

1) PROVISIONAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "TERMINAL ILLNESS" PRIORITY 

2) PROVISIONAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "BENCHMARK DISABILITY" PRIORITY

3) PROVISIONAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE" PRIORITY

4) PROVISIONAL LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "OTHERS" PRIORITY

5) PROVISIONAL LIST OF PRINCIPALS KEPT IN ABEYANCE, WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER VARIOUS PRIORITIES

Lecturers:

1) PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "TERMINAL ILLNESS" PRIORITY

2) PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "BENCHMARK DISABILITY" PRIORITY

3) PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE" PRIORITY

4)PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER"MUTUAL" PRIORITY

5) PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "SPOUSE IN DEFENCE" PRIORITY

6)PROVISIONAL LIST OF LECTURERS KEPT IN ABEYANCE, WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER VARIOUS PRIORITIES 

 

7)SUBJECT WISE PROVISIONAL LIST OF LECTURERS WHO HAVE APPLIED FOR 2023-24 TRANSFER UNDER "OTHERS" PRIORITY

 1. URDU 

 2. BIOLOGY 

 3. BUSINESS STUDIES 

 4. CHEMISTRY 

 5. COMPUTER SCIENCE 

 6. ECONOMICS 

 7. EDUCATION 

 8. ELECTRONICS 

 9. ENGLISH 

 10. GEOGRAPHY 

 11. HINDI 

 12. HISTORY 

 13. KANNADA 

 14. MATHEMATICS 

 15. PHYSICS 

 16. POLITICAL SCIENCE 

 17. SANSKRIT 

 18. SOCIOLOGY

 

ಡಿ ಗ್ರುಪ್‌ ನಿಂದ ದ್ವಿದಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಪಟ್ಟಿ

 

ಡಿ ಗ್ರುಪ್‌ ನಿಂದ ಪರಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಪಟ್ಟಿ

 

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ / ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ(Link)

 

2023-24 Transfer Tentative Time Table

 

2023-24 Transfer Guidelines

 

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ (new)

1. BIOLOGY
2. CHEMISTRY
3. ECONOMICS
4. ENGLISH
5. HISTORY
6. KANNADA
7. MATHEMATICS
8. PHYSICS
9. POLITICAL SCIENCE
10.SOCIOLOGY

 

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ / ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪರಿಷ್ರೃತ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಅಂಕಗಳು (NEW)

 1. Principals Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 2. Biology Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 3. Business Studies Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 1. Chemistry Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 2. Computer Science Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 3. Economics Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 4. Education Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 5. Electronics Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 6. English Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 7. Geography Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 8. Hindi Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 9. History Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 10. Kannada Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 11. Logic Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 12. Marathi Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 13. Mathematics Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 14. Physics Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 15. Political Science Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 16. Sanskrit Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 17. Sociology Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 18. Urdu Lecturers Revised Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 

 1. 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ/ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು (Weighted Score) ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ  

 2. Principal Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 3. Biology Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 4. Business Studies Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 5. Chemistry Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 6. Computer Science Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 7. Economics Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 8. Education Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 9. Electronics Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 10. English Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 11. Geography Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 12. Hindi Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 13. History Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 14. Kannada Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 15. Logic Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 16. Marathi Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 17. Mathematics Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 18. Physics Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 19. Political Science Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 20. Sanskrit Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 21. Sociology Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

 22. Udru Lecturers Final Weighted Score for 2023-24 Transfer

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ/ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಅಂಕ (Weighted Score) ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

1) 2023-24 TENTATIVE WEIGHTED SCORE OF ELIGIBLE PRINCIPAL'S AS PER DATA ENTERED/UPDATED BY RESPECTIVE PRINCIPAL'S IN THEIR LOGIN

2) 2023-24 TENTATIVE WEIGHTED SCORE OF ELIGIBLE LECTURER'S AS PER DATA ENTERED/UPDATED BY RESPECTIVE PRINCIPAL'S IN THEIR LOGIN 

 

Principals Transfers 2022-23

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE SELECTED VACANT POSTS IN GPUC THROUGH ONLINE COUNSELLING HELD FOR GENERAL TRANSFER UNDER 'OTHERS' PRIORITY DURING THE YEAR 2022-2023

LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE SELECTED VACANT POSTS IN GPUC THROUGH ONLINE COUNSELLING HELD FOR GENERAL TRANSFER UNDER 'PRINCIPALS OR SPOUSE OR CHILDREN WITH BENCHMARK DISABLITY' PRIORITY DURING THE YEAR 2022-2023

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಆನ್‌-ಲೈನ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

memo regarding final list of principals applied for transfer

Final list of principals who have applied for 2022-23 request transfer under ‘Principal or Spouse or Children with Benchmark Disability’ Priority

Final list of principals who have applied for 2022-23 request transfer under 'Others' Priority.

Final list of principals who have applied for 2022-23 request transfer under Various Priorities with Incomplete information and Documents

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ  ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು  ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌

1.

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

2.

TENTATIVE LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2022-23 REQUESTTRANSFER UNDER OTHERS' PRIORITY

3.  

TENTATITVE LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2022-23 REQUEST TRANSFER UNDER 'PRINCIPAL OR SPOUSE OR CHILDREN WITH BENCHMARK DISABILITY' PRIORITY

4.

LIST OF PRINCIPALS WHO HAVE APPLIED FOR 2022 PRIORITIES WITH INCOMPLETE INFORMATION AND DOCUMENTS 2022-23 TRANSFER UNDER VARIOUS

5.

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

6.

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷರ ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ

1.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ

2.

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ  ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ

3.  

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ

 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ

1. 
2.  TRANSFERED  LIST OF LECTURERS UNDER 'TERMINAL ILLNESS' PRIORITY
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

 

 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ/ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ

1.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ/ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ್ಞಾಪನ

2.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ/ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ

3.  

ಸಿ-ವಲಯದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ

4.

ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ

OM REGARDING LIST OF LECTURERS WHO WERE TRANSFERRED DURING 2018 COMPULSORY TRANSFER AND HAVE APPLIED FOR 2022 TRANSFER

 

OM REGARDING REVISED TENTATIVE VACANCY LIST OF LECTURERS POST IN GPUC AS ON 01-08-2022 BASED ON DDPUE REPORT

 

LIST OF LECTURERS WHO WERE TRANSFERRED DURING 2018 COMPULSORY TRANSFER AND HAVE APPLIED FOR 2022 TRANSFER

 

REVISED TENTATIVE VACANCY LIST OF LECTURERS POST IN GPUC AS ON 01-08-2022 BASED ON DDPUE REPORT

 

CIRCULAR REGARDING  PROVISIONAL LIST OF LECTURERS FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE YEAR 2022-23

 

LIST OF LECTURERS WHO HAVE SUBMITTED INCOMPLETE DOCUMENTS RECORD, WRONG SERVICE DETAILS ETC FOR GENERAL REQUEST TRANSFERS IN THE YEAR 2022-23

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23  PRIORITY- PRINCIPAL-LECTURER OR SPOUSE OR CHILDREN WITH BENCHMARK DISABILITY

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23  PRIORITY- STATE OR CENTRAL OR AIDED EMPLOYEE

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY - TERMINAL ILLNESS

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY- SPOUSE IN DEFENCE

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY – OTHERS

 

TENTATIVE LIST OF ELIGIBLE LECTURERS APPLIED FOR GENERAL REQUEST TRANSFER TRANSFER FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23 PRIORITY -WIDOW OR WIDOWER OR DIVORCEE WITH DEPENDENT CHILD LESS TH0AN 12 YEARS

 

TENTATIVE VACANCY LIST OF GPUC LECTURERS POST UPDATED BY DD'S AS ON 01-08-2O22 (COLLEGE AND SUBJECT WISE)

 

Letter regarding Time table for compulsory transfer for Gpuc Lecturers

 

Letter regarding Time table for general transfer for Gpuc Lecturers

 

Letter regarding Time Table for Additional Transfer for Gpuc Lecturers

CIRCULAR REGARDING ANNOUNCEMENT OF TENTATIVE SUBJECT WISE VACANCY IN GOVERNMENT PRE-UNIVERSITY COLLEGES AS PER DISTRICT DEPUTY DIRECTORS REPORT AS ON 01-07-2022

 

TENTATIVE SUBJECT WISE VACANCY IN GOVERNMENT PRE-UNIVERSITY COLLEGES AS PER DISTRICT DEPUTY DIRECTORS REPORT AS ON 01-07-2022

 

List of Counselling centres for Lecturers Transfer 

 

Memo Regarding Transfer of Lecturers 

 

FINAL LIST OF LECTURERS APPLIED FOR2022-23 TRANSFER, WHO HAVE BEEN TRANSFERRED DURING 2018 COMPULSORY TRANSFER

 

REJECTED LIST OF LECTURERS APPLIED FOR 2O22-23 TRANSFER, WHO HAVE BEEN TRANSFERRED DURING 2018 Compulsory Transfer 

 

 

 Revised Seniority list of Zero/Excess workload lecturers(List will be announced shortly)

 

 

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ

TENTATIVE LIST OF LECTURERS APPLIED FOR TRANSFER WHO WERE TRANSFERED DURING THE YEAR 2018-19 UNDER COMPULSARY TRANSFER

TENTATIVE LIST OF LECTURERS WORKING IN SUBJECTS HAVING ZERO STRENGTH AS PER YEAR 2021-22

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

 

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನಮೂನೆಗಳು

 

ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನಮೂನೆಗಳು 

 

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ.

 

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳು:

1) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020

 

2)   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2021

 

3)   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ)  ನಿಯಮಗಳು 2022(ಕನ್ನಡ).

 

4)  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ)  ನಿಯಮಗಳು 2022(ಇಂಗ್ಲೀಷ್).

 

ಬಡ್ತಿಗಳು:

ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು:

1.Principal Transfers 2019-20:

2019-20 ರ ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಮೊ

 

2019-20 ರ ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಬಂಧ

 

2019-20 ರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಮೊ

 

ನಮೂನೆಗಳು - ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು 2019-20

 

2019-20 ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

10.2020 ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಕಾಲೇಜುವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ MEMO

 

ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 

ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

 

ಅಂತಿಮ ಹುದ್ದೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆಮೊ

 

ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಖಾಲಿ ಪಟ್ಟಿ

 

ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆಮೊ

 

ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 

ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

 

11.2020 ರಂತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

 

11.2020 ರಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

 

11.2020 ರಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-03-2024 05:12 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080